การปรับเปลี่ยน

1.ตรวจสอบข้อมูล 16 แฟ้ม ICD10 : OPD/IPD ปรับเป็นการตรวจสอบตาม DGG V.6

2.เมนูสิทธิประกันสังคม : ตรวจสอบสิทธิ ณ วันรับบริการ สิทธิประกันสังคม opd,ipd

3.PPFs : ปรับการส่งออกตาม FDH

4.เพิมฟังชั่นติ๊กส่ง PPFs,OP/CR เคสที่ยังไม่ผ่านเพื่อส่งเบิกให้อัตโนมัติ

5.sync ข้อมูลสถานะการส่งเบิก จาก Eclaim สิทธิ OFC,LGO

6.ปรับ การส่งเบิก ANC ถ้าติด C เรื่อง U/S ซ้ำ ให้ sync ข้อมูลจาก FDH แล้วส่งไปใหม่